Örnek Sorular

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

..:: Örnek Sorular ::..

1. Bilgisayarı en iyi tarif eden tanım aşağıdakilerden hangisidir? 

a)     Karmaşık ve tekrarlı işlemleri hızlı ve hassas yapan elektronik bir makinedir.
b)     Hesap yapmak amacıyla özel olarak geliştirilmiş elektronik bir aygıttır.
c)     Ses, Görüntü ve yazıları aktarmak için kullanılan bir aygıttır.
d)     Elektronik parçalardan oluşmuş, mantıksal olmayan bir makinedir.
e)     Grafik işlem oluşturmak için yapılmış mantıksal bir makinedir.


2. Klavye ayarlarını değiştirmek için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Başlat-Programlar-Ayarlar-Klavye
b)     Belgelerim - Denetim Masası – Klavye
c)     Başlat- Denetim Masası - Klavye
d)     Bilgisayarım-Ayarlar-Klavye
e)     Başlat- Denetim Masası – Bölge ve Dil seçenekleri


3. Aşağıdakilerden hangisi kar amacı gütmeyen vakıf ve organizasyon kuruluşları tarafından kullanılan alan tipidir?
 

a)     COM               b) NET               c) INFO               d) ORG              e) MIL


4. http://www.enfo.sakarya.edu.tr/duyuru.html adresindeki sunucuda bulunan ve tarayıcımızda görüntülenmesini istenilen dosyanın adı nedir? 

a)     enfo
b)     sakarya
c)     edu.tr
d)     duyuru.html
e)     http://

5. Sekmelerin ve komut gruplarının bulunduğu alana ne denir?
a)     Bant
b)     Araç Çubuğu
c)     Şerit
d)     Komut Grupları
e)     Menü Çubuğu

6. İletişim pencerelerini açmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a)     Komut grubunun sağ alt köşesinde bulunan iletişim başlatıcıya tıklarız
b)     Komut grubunun adının üstüne çift tıklarız
c)     Dosya sekmesi menüsünden ilgili komuta tıklarız
d)     Hızlı Erişim Araç Çubuğundan ilgili komuta tıklarız
e)     Sekmenin üstüne çift tıklarız

7. Mini araç çubuğu hangi durumda görünür?
a)     Şeritte etkin sekmeyi çift tıklattığınızda.
b)     Metin seçtiğinizde.
c)     Metni seçip fare işaretçisini seçili metnin üzerine getirdiğimizde.
d)     Metin üzerine geldiğinizde.
e)     Metin üzerinde fare ile sol tuşa tıkladığınızda.

8. Giriş sekmesi paragraf komut grubu ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a)     Seçilen paragrafın sağdan ve soldan girinti ayarları
b)     Paragraflar arası boşluk ayarları
c)     Hizalama ayarları
d)     Yazı tipi rengi ayarları
e)     Paragrafın ilk satır girintisi ayarlanır.

9.     Yandaki verilen kısayol komutu ne amaçla kullanılır?
a)     Hücreleri birleştirmek için.
b)     Hücreleri bölmek için.
c)     Hücreleri renklendirmek için.
d)     Bütün hücreleri seçmek için.
e)     Hücrelere kenarlık eklemek için.
 
10. MS Word’de Şekilleri tuvale çizmek için tuval nereden eklenir?
a)     Ekle Sekmesi/Çizimler Komut Grubu/Şekiller Alt Menüsü
b)     Ekle Sekmesi/Yeni Çizim Tuvali
c)     Giriş Sekmesi/Çizimler Komut Grubu/Şekiller Alt Menüsü
d)     Eklentiler Sekmesi/Çizimler Komut Grubu/Şekiller Alt Menüsü
e)     Sayfa Düzeni Sekmesi/Çizimler Komut Grubu/Şekiller Alt Menüsü

11. MS PowerPoint’te oluşturulmuş olan Slayt gösterisini geçerli olan slayttan itibaren görüntülemek için aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?
a)    Shift + F5  
b)    F5  
c)    Ctrl + F5     
d)    Shift + Ctrl + F5       
e)    Ctrl + Alt + F5

12. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde düzenleme de yapılacak Powerpoint dosya uzantısıdır?

a)     .docx              b) .pppx               c) .pgdx              d) .ppsx               e) .pptx

13. Powerpoint’te her bir slayta geçiş efekti verilecekse bunu hangi sekme ile gerçekleştirebiliriz?

a)    Gözden Geçir 
b)    Ekle  
c)    Slayt Gösterisi 
d)    Görünüm
e)    Geçişler

14) Aşağıdakilerden hangisi EXCEL de italik yazı stili kısayoludur?

a)      CTRL + A
b)      CTRL + B
c)       CTRL + E
d)      CTRL + T
e)      CTRL + X


15. Formül içinde bir sayfadan diğer sayfaya yapılan başvuru için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)    A1!Sayfa1  
b)    Sayfa1!A1   
c)    Sayfa1A1     
d)    A1?Sayfa1  
e)    !Sayfa1A1

 

16) Aşağıdakilerden hangisi EXCEL de temel sayı biçimlerinden biri değildir?

a)      Sayı
b)      Finansal
c)       Formül
d)      Saat
e)      Yüzde17. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi C1 hücresinde =$A$1+$B$1 şeklinde formül vardır. Seçili olan C1 hücresinin sağ altındaki tutamaçtan aşağıya doğru çektiğimizde sırasıyla C2, C3, C4 hücrelerinde yazacak değerler aşağıdakilerden hangisidir?
a)    14,11,10  
b)    13,8,12  
c)    8,9,10  
d)    7,7,7   
e)    13,14,15

18. EGER(A3<50;"Orta";EĞER(A3>=60;"pekiyi";"iyi")) formülü; A3 hücresinde 60 değeri varken hangi sonucu verir?
a)    Hata mesajı verir
b)    Hücre içinde İyi yazar
c)    Hücre içinde Orta yazar
d)    Hücre içinde Pekiyi yazar
e)    Hücre içinde Zayıf yazar

19. Excel sayfasında A1:B5 hücre aralı seçili iken, klavyeden Shift ile beraber F8 (Shift+F8) tuşuna basar (Seçime Ekle modu açılmış olur) ve E7 hücresine tıklarsak ekranda hangi hücreler seçili olur?
a)    E7          
b)    A1:E7      
c)    A1:B5 ve E7
d)    A1:B5 ve B5:E7     
e)    B5:E7

20. Aşağıdaki tabloda Tutarların (HarcamaxKDV) toplamını veren formül hangisidir?

a)    = TOPLAM(B2+C2+B3+C3+B4+C4)
b)    = TOPLAM(B2*C2;B3*C3;B4*C4)
c)    = TOPLAM(B2*C2*B3*C3*B4*C4)
d)    = TOPLAM{D2:D4}
e)    = B2*C2/B3*C3/B4*C4)

21. “Tablolarımızda dikey olarak bulunan sütunlar tablolarımızın ……. oluşturuyor.” İfadesinde boşluk olan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)    Kayıtlarını
b)    Alanlarını
c)    Verilerini
d)    Bilgilerini
e)    İlişkilerini

22. İki tabloda eşit sayıda kayıt var ve bir tablodaki kayda karşılık diğer tabloda da sadece bir değer karşılık geliyorsa bu ilişki türünün adı nedir?
a)    Çokaçok ilişki
b)    Bireçok ilişki
c)    Çokabir ilişki
d)    Birebir ilişki
e)    İlişkisiz

23. MS Access’ ta tablolara kayıt eklemek için aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılabilir?
 a)   Anahtarlar
b)    İlişkiler
c)    Alanlar
d)    Formlar
e)    Raporlar

24. MS Access’ da Sorgu hazırlarken sorgulamada ölçüt verilecek veya sıralamada kullanılacak alanı seçmek için aşağıdaki numaralı kısımlardan hangisi kullanılmalıdır?

a)    1                   b) 2                 c) 3                   d) 4                   e)


25) Birden fazla EXCEL dosyası arasında geçişi hızlandıran kısayol kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a)      CTRL + TAB
b)      SHİFT + TAB
c)       TAB
d)      CTRL + SHIFT
e)      SHIFT + ENTER

26.     Aşağıdakilerden hangisi veritabanı kavramlarından biridir?

a)      Program
b)      Yönetici
c)       Tablo
d)      Sistem
e)      Analiz
 
27)     Verilerin işlenmiş haline ne denir?
a)      Veri
b)      Bilgi
c)       Klasör
d)      Dosya
e)      Veritabanı
 
28)     Aşağıdakilerden hangisi birincil anahtarın özelliklerinden biri değildir?
a)      Tablodaki kaydı tek başına temsil eder.
b)      Tabloda aynı değere sahip birincil anahtar bulunmaz.
c)       Bir tabloda birden fazla birincil anahtar olabilir.
d)      Birincil anahtar birden fazla boş olarak geçilemez.
e)      Bir tabloda birden fazla alan birleştirilerek birincil anahtar oluşturulabilir.
 

29) EXCEL programı içerisinde en üst satırın dondurulması işlemi hangi yol izlenerek gerçekleştirilebilir?

a)      Giriş  > Pencere > Bölmeleri Dondur > Üst Satırı Dondur
b)      Görünüm  > Yakınlaştır > Bölmeleri Dondur > Üst Satırı Dondur
c)       Giriş  > Yakınlaştır > Bölmeleri Dondur > Üst Satırı Dondur
d)      Görünüm  > Pencere > Üst Satırı Dondur
e)      Görünüm  > Pencere > Bölmeleri Dondur > Üst Satırı Dondur


 
30)      “ACCESS de oluşturulan bir veritabanı sisteminde kullanıcının adını ve soyadını saklamak için ………….. veri tipi kullanılır.” ifadesinde boşluk olan kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)      Not
b)      Tarih
c)       Sayi
d)      Saat
e)      Metin
 
31)     ACCESS de aşağıdakilerden hangisi veri girişi için kullanılan yöntemlerden biridir?
a)      Raporları kullanarak
b)      Analizleri kullanarak
c)       Formları kullanarak
d)      Veri tasarım penceresinden
e)      Veri sunum penceresinden

 

32) ACCESS de Sorgu hazırlarken alanın belli bir değerine göre büyükten küçüğe sıralatılacaksa aşağıdaki şekilde numaralı kısımlardan hangisi değiştirilmelidir?

 

a) 1     b) 2      c)  3        d)  4         e) 5
 

33)     ACCESS de “Veri sayfası görünümündeki” verilerin daha anlaşılır bir şekilde “Artan Sıralama” halinde listelenmesi için “Giriş” sekmesinde bulunan aşağıdaki komutlardan hangisi tıklanmalıdır?

     

34)      ACCESS de bir forma komut düğmesi eklemek için Denetimler komut grubundaki hangi ikon kullanılmalıdır?

  

a)      1
b)     2
c)      3
d)      4
e)      5 

35) Aşağıdakilerden hangisi EXCEL araç çubuğunda yer alan sekmelerden biri değildir?

a)      Giriş
b)      Ekle
c)      Sayfa Düzeni
d)      Formüller
e)       Düzenleme

36) POWERPOINT de aşağıdaki slaytı hazırlayabilmek için Slayt düzeni bölümünden hangi düzen seçilmelidir?

 

37)      POWERPOINT de oluşturulmuş olan Slayt gösterisini baştan itibaren görüntülemek için aşağıdaki kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?

a)      Shift + F5
b)      F5
c)       Ctrl + F5
d)      Shift + Ctrl + F5
e)      Ctrl + Alt + F5

38 )      POWERPOINT de bir slayt içindeki metinlere efekt aşağıdakilerden hangisi ile verilir?

a)      Slayt Tasarımı
b)      Ekle
c)       Animasyonlar
d)      Slayt Gösterisi
e)      Geçişler

39)      WORD de tek düzeyli liste nedir?
a)      Tek tek hiçbir öğesinde alt liste bulunmayan bir liste
b)      Tüm madde işaretleri veya numaraları aynı girinti düzeyinde olan liste
c)       Tek bir öğesi bulunan liste
d)      Yalnızca numaraların kullanıldığı, madde işareti bulunmayan liste
e)      İçinde birden çok öğe bulunan liste

40)      Önemli noktalara odaklanmanın, bir slayt içindeki bilgi akışını istediğiniz bir düzende ilerlemesinin ve sununuzu görüntüleyenlerin ilgisini çekmenin yollarından biri de ……………….. kullanmaktır.

POWERPOINT için verilmiş bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)      Küçük resim
b)      Geçiş
c)       Tablo
d)      Animasyon
e)      Slayt gösterisi

41)      POWERPOINT de aşağıdakilerden hangisi resimde gösterilen öğelere tıklanarak eklenebilecek içerik türlerinden değildir?

a)      Grafik
b)      Tablo
c)       SmartArt Grafik
d)      Çizim
e)      Resim

42)      Aşağıdakilerden hangisi Kenar Boşlukları seçeneği ile tanımlanmaz?
a)      Soldan bırakılacak boşluk
b)      Sağdan bırakılacak boşluk
c)       İki yana hizalama
d)      Üstten bırakılacak boşluk
e)      Altan bırakılacak boşluk
  
43)      Bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Baskı Ön izleme
b)      Sayfa Yapısı
c)       Sayfa Düzeni Görünümü
d)      Bul
e)      Hiçbiri

44)     WORD de özel bir kâğıt boyutu ayarlamak için hangi sekmenin hangi seçeneği kullanılır?
a)      Görünüm Sekmesi / Sayfa Yapısı Komut Grubu/Boyut
b)      Sayfa Düzeni Sekmesi / Sayfa Yapısı Komut Grubu/Boyut
c)       Gözden Geçir Sekmesi / Sayfa Yapısı Komut Grubu/Boyut
d)      Sayfa Düzeni Sekmesi / Sayfa Yapısı Komut Grubu/Kenar Boşlukları
e)      Görünüm Sekmesi / Sayfa Arka Planı Komut Grubu/Sayfa Kenarlıkları


45)      Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a)      Dosya-Tümünü Seç
b)      Araçlar- Tümünü Seç
c)       Görünüm- Tümünü Seç
d)      Sağ Tuş- Tümünü Seç
e)      Düzenle- Tümünü Seç

46)      Aşağıdakilerden hangisi doğru bir IP adresi gösterimidir?
a)      10.9.16.217
b)      112,115,134,178
c)       10:A2:AF:C3:12:B34
d)      198.MAC.45.456
e)      IP.78.78.0.123

47)      WORD programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır?
a)      Resim hazırlanır.
b)      Hesap tabloları oluşturulur.
c)       Sürücüler üzerinde kopyalama ve taşıma işlemleri yapılır.
d)      Web sayfası hazırlanır.
e)      Kelime işlemci programıdır. Belge ve dokümanlar hazırlanır.

48)     Aşağıdakilerden hangisi WORD 2010 sekmelerinden biri değildir?
a)      Görünüm
b)      Giriş
c)       Veri
d)      Ekle
e)      Başvurular

49)     WORD de fare ile kelime seçmek için hangi seçenek kullanılır?
a)      Kelime üzerinde farenin sol tuşu tek tıklanır.
b)      Kelime üzerinde farenin sol tuşu üç defa tıklanır.
c)       Kelime üzerinde farenin sağ tuşu basılıyken sürüklenir.
d)      Kelime üzerinde farenin sol tuşu çift tıklanır.
e)      Kelime üzerinde farenin sağ tuşu tek tıklanır.

50)      WORD de Giriş Sekmesi / Düzenleme Komut Grubu / Bul komutu hangi işlevi gerçekleştirir?
a)      Bilgisayardaki belirtilen dosyaları bulur
b)      Hatalı sözcükleri bulup altlarını kırmızı çizgi ile çizer
c)       Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını arar
d)      Toplam sözcük sayısını verir
e)      Belge içerisinde belirtilen kelime ve kelime gruplarını değiştirir

51)     WORD de Belgeye resim eklemek için hangi sekme ve komut grubu kullanılır?
a)      Ekle / Resim / Küçük Resim
b)      Başvurular / Alan / Resim
c)       Giriş / Stiller
d)      Görünüm / Resim / Küçük Resim
e)      Ekle / Çizimler / Resim1 A 6 A 11 A 16 C 21 B
2 E 7 C 12 E 17 D 22 B
3 D 8 D 13 E 18 D 23 D
4 D 9 B 14 D 19 C 24 A
5 C 10 A 15 B 20 B 25 A
26 C 27 B 28 C 29 E 30 E
31 C 32 E 33 A 34 B 35 E
36 D 37 B 38 C 39 A 40 D
41 D 42 C 43 A 44 B 45 E
46 A 47 E 48 C 49 D 50 C
51 E 52 53 54 55
56 57 58 59 60
Son değiştirme: 30 Kasım 2012, Cuma, 11:08