Doç.Dr. IBRAHIM ÖZÇELİK Resmi
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (TBTK) Yıliçi Sınavı Bilgilendirme
yazan Doç.Dr. IBRAHIM ÖZÇELİK - 19 Mart 2012, Pazartesi, 14:17
 

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (TBTK) dersi yıliçi (vize) sınavı hem I.öğretim ve II.öğretim hem de karma öğretim öğrencileri için 28 Mart 2012 Çarşamba günü saat 14:00’te tek oturumda yapılacaktır.

Sınavda 30 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Bu sorular http://www.enfo.sakarya.edu.tr adresinde sunulan ders notlarından ilk 7 haftanın içeriğinden hazırlanacaktır. Soruların dağılımı 1.haftadan 5 adet, 2.haftadan 5 adet, MS Word 2010’dan 12 adet ve MS Powerpoint 2010’dan 8 adet olacak şekilde planlanmıştır.

Sınav süresi 40 dakika olacaktır. 10 dakikadan fazla geç kalan öğrenciler sınava alınmayacaklar ve sınavda 15 dakika dolmadan da hiçbir öğrencimiz sınıftan dışarıya çıkarılmayacaktır.

Sınavda hiçbir şekilde cep telefonu ve iletişim araçları kullandırılmayacaktır.

TBTK vize sınavına ait mazeret hakkı verilmeyecektir.